Radim Pařík

Radim Pařík je mezinárodní profesionální vyjednavač, lídr, lektor a tlumočník znakového jazyka. Je spoluzakladatelem a prezidentem Asociace vyjednavačů, která sdružuje profesionální vyjednavače po celém světě. Radim je aktivním komentátorem veřejného dění. Jeho komentáře a analýzy často rezonují v českém mediálním prostředí. Je nejcitovanějším vyjednavačem v českých televizích, novinách i rozhlase. Radim je autor populárně naučného bestselleru "Umění vyjednat cokoliv" a spoluautor nové knihy "Empathetic Leadership" spolu s legendárním vyjednavačem Chrisem Vossem.

Kde vystupuji

Přednáška

Sál #
00:00 - 00:00