Oldřich Platil

Narodil se v roce 1981 v Praze, v jejíž blízkosti s rodinou žije. Celé dětství zasvětil fotbalu v pražské Slávii. Obchodu s nemovitostmi se věnuje soustavně od roku 2004. Jako právník se specializuje na tzv. „realitní právo“, zejména pak na problematiku věcných práv,
omezení vlastnických práv k nemovitostem a problematiku správního práva ve vztahu k převodu vlastnických práv.

Je lektorem práva, publikuje a veřejně se angažuje v problematice kultivace realitního trhu v ČR. V roce 2014 založil poradensko-vzdělávací institut Realitní Ombudsman, který poskytuje bezplatnou
právní poradnu a pořádá právní semináře pro širokou laickou veřejnost. Zakládá si na kritickém myšlení, je liberální realista s vlastním názorem za každou cenu:-)

Kde vystupuji

Přednáška

Sál #
00:00 - 00:00